van toegevoegde waarde is een bureau voor onderzoek, ontwerp en cartografie in de Nederlandse stad. De context, de verzamelde grammatica van de plek als resultaat van overlappende motieven vormt letterlijk en theoretisch het kader van het onderzoek en ontwerp waar wij van toegevoegde waarde proberen te zijn.
Klik hiernaast voor meer informatie over een onderwerp.

 
 
Protected Urban Planet — In opdracht van UNESCO en de TU/e heeft van toegevoegdewaarde constructief meegedacht aan en de technische realisatie gedaan van een online platform waarop de werelderfgoed gebieden en haar kengetallen ontsloten worden. Op het (online)platform worden geografische gegevens van een werelderfgoed gebied gecombineerd met andere (sociale) parameters. Uiteindelijk doel is om hiermee een tijdlijn te realiseren om de veranderingen van de gebieden grafisch weer te geven.
Zie: http://protectedurbanplanet.net Protected Urban Planet
Waterrecreatie kaart Roermond — Voor Watersportschool Frissen en Restaurant De Oolderhof hebben we een gloednieuwe waterkaart ontwikkeld op basis van open-(GIS)data van de provincie. De oplage van 10.000 stuks wordt uitgedeeld onder de klanten van de Watersportschool, De Oolderhof en de adverteerders. Waterrecreatie kaart Roermond
Reset Atlas — Voor het BAi in Den Bosch hebben we enerzijds de cartografie ontwikkeld en anderzijds de website gerealiseerd. Op de website staan alle transformaties van de stad Den Bosch. Zie: ResetTheCity.nl Reset Atlas
MVRDV - De gemiddelde Schijndelse boerderij — Onderzoek voor- en in samenwerking met MVRDV uit Rotterdam, naar de gemiddelde Schijndelse boerderij. Bepalen van een methode om tot een gemiddelde boerderij te komen en inventarisatie van de boerderijen in de gemeente. Deze tekening van de gemiddelde boerderij is later gebruikt als onderlegger voor de gevelbekleding van een nieuw te bouwen boerderij. MVRDV - De gemiddelde Schijndelse boerderij
RET prijsvraag — Een ontwerp prijsvraag voor de binnentuin van het nieuwe hoofdkantoor van de RET. Het ontwerp is een 3D projectie van de 2D net-kaart. Waarop realtime de locatie van de verschillende trams en metro zichtbaar is. Helaas niet gewonnen. RET prijsvraag
Atlas Amsterdam — Voorbereiden van een publicatie over de stad Amstedam, gebaseerd op het kaartmateriaal welke gegenereerd werd door drie master-ateliers van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e. Aan de hand van een grote hoeveelheid kaarten worden drie verhalen verteld. Atlas Amsterdam
Catalogus van Cityvorming — Onderzoek aan de Bouwkunde faculteit van de TU/e naar de transformaties van Nederlandse binnensteden onder invloed van cityvorming. Door de analyse van 4 verschillende steden met grote na-oorlogse infrastructurele ingrepen hebben we getracht de karakteristieken van de Cityvorming bloot te leggen. Door middel van zelf geproduceerde kaarten en een zelf ontwikkelde tekenmethode zijn we in staat geweest om de op het eerste blik totaal verschillende steden toch met elkaar te vergelijken op de kerneigenschappen van de Cityvorming. Nu deze eigenschappen bekend zijn wordt het eenvoudiger om deze verwaarloosde gebieden te herontwikkelen.
Onder begeleiding van prof.dr. BJF Colenbrander en prof.dipl-ing. C Rapp; Gijs Adriaansens. Catalogus van Cityvorming
De Tempelieren — Aan de hand genomen door de ervaring van de Grote Staat in Maastricht aan de ene hand en "De Sublieme Historische Ervaring" van Frank Ankersmit aan de andere hand wordt er in dit onderzoek een nieuwe ontwerpmethode met bijbehorende ontwerpeenheid ontwikkeld. Een ontwerpmethode voor bouwen in historisch gefundeerde (stedelijke) omgevingen die de standaard competenties van een architect ter discussie stelt.
Onder begeleiding van prof.dr. BJF Colenbrander, TU/e De Tempelieren

Wilt u contact met ons? Dat kan!
Stuur een email naar post@vantoegevoegdewaarde.nl of bel ons: Geert (06-24187326) of Richard (06-48768082)

 

Terug naar Projecten

van toegevoegde waarde is een samenwerkingsverband tussen Geert Das en Richard Verbruggen
en een handelsnaam van Studio Urbania ingeschreven in de KvK te Zuid Limburg: 14098613

 
van toegevoegde waarde is een bureau voor onderzoek, ontwerp en cartografie in de Nederlandse stad. De context, de verzamelde grammatica van de plek als resultaat van overlappende motieven vormt letterlijk en theoretisch het kader van het onderzoek en ontwerp waar wij van toegevoegde waarde proberen te zijn.
Klik hiernaast voor meer informatie over een onderwerp.
De stad is constant in beweging, zowel door de activiteit van haar bewoners als door de ontwikkelingen en motieven die constant op haar in werken. Onder deze invloeden kan het niet anders dan dat ze haarzelf voortdurend transformeert. Herontwikkeling in dit soort stedelijke context vergt een andere mindset van de ontwerper: men moet met het kapitaal werken in plaats van het te zien als last.
Onderzoek aan de Nederlandse stad is onontbeerlijk! Daarom vormt het ook de basis voor al onze bezigheden. Naast dat een ontwerp ook altijd bijgestaan wordt door een gedegen onderzoek; voeren wij ook op zich zelf staande onderzoeken uit. Daarnaast is de methodologie van 'het onderzoek doen' en cartografie zelf ook onderwerp van onderzoek.
Een betrekkelijk nieuw veld voor van toegevoegde waarde; maar wel een geliefd en snel groeiend onderwerp! We beheersen de onderzoeks kwaliteiten, de teken technieken en de technische middelen (websites ed) om cartografie te gebruiken om onderzoek en ontwerp te ondersteunen. Daarnaast kunnen we dmv cartografie geografische georienteerde data-sets grafisch maken.